skip to Main Content

Miks ma hakkasin kasutama Belbini mudelit?

Teemast räägib Belbin Eesti uus treener, HAVI Logisticsi endine personalijuht ning 2015. aastast Belbin Eesti uus treener Kaie Kivisaar.

Töövahend nii professionaalile kui ka spetsiifilise väljaõppeta töötajale

Olen oma töös kasutanud mitmeid erinevaid teste nagu PI, PLI – rahvusvahelistes korporatsioonides kasutusel olevad mõõdikuid, seal hulgas ka MBTI, 360 kraadi tagasiside. Belbini puhul äratas minu tähelepanu ennekõike tema lihtsus kasutamisel ja rakendatavus meeskonnatöös! Tegemist on töövahendiga nii professionaalile kui ka spetsiifilise väljaõppeta töötajale, sealhulgas juhtidele ja meeskonnaliikmetele.

Belbin Team Roles AccreditedBelbini mudeli kasutusvõimalused on väga laiad – näiteks värbamisel aitab Belbini tööprofiili koostamine vältida domineerivate rollide üleküllust ühes meeskonnas. Loomupärased käitumisjooned avalduvad varem või hiljem ning seda eriti pingelisemates olukordades. Parem oleks konflikte ning pingelisi situatsioone juba eos vältida, et meeskond saaks toimida oma loomupärastel tugevustel.

Väidetakse, et tööle võetakse inimene teadmiste pärast, töösuhe öeldakse üles aga käitumisjoonte tõttu ehk selle pärast, kuidas inimene meeskonna ja tööga sobitub. Enamasti ei soovi keegi, et oleksime täiuslikud, kuid tuleb kasuks, kui tunneme oma nõrkusi ning suudame oma tugevusi meeskonnatöös välja tuua ja rakendada. Selles vallas saab Belbinist palju abi. Oluline on see, et analüüsides meeskonna tulemusi ning edukust, saab panna oma meeskonna parimal võimalikul moel ning efektiivselt tööle nii, et rahul on nii iga meeskonnaliige kui ka juht. Olles teadlikud iseenda ja meeskonnaliikmete omadustest, oskame arendada oma tugevusi ja õpime nii enda kui ka üksteise nõrkustega paremini toime tulema.

Belbin aitab aru saada, kuidas olla parim kolleeg parimal moel. Kuidas hoida ja olla hoitud OMA meeskonnas. Kui meile meeskond sobib ja töö meeldib, on pikaajaline töösuhe üsna tõenäoline. Ühises teadmises ja koostöös on see saavutatav!

Aastate jooksul olen läbinud erinevaid juhtimisega seotud koolitusi nii Eestis kui väljaspool: The Leadership Grid ® Seminar, Leadership Development Program (Change International, Coverdale), atesteeritud PI (The Predective Index System) ja PLI (Professional Learning Indicator ™) kasutaja.
Personalijuhtimise alal töötades puutusin kokku erinevate organisatsioonide töötajate arendamise ja selleks vastavate süsteemide väljatöötamisega nii Eestis kui erinevates Euroopa riikides.
2014. aastast alustasin lahenduskeskse coachingu õpingut Erickson College International´is ning oman sertifikaati lahenduskeskse coachingu läbiviimiseks.
Koolitades eelistan pigem intensiivset treeningut kui klassikalist koolitust. Et osalejad töötaksid kaasa neile sobival moel, st mõtlejad saavad mõelda ja rääkijad rääkida. Osalejad peaksid jõudma iseseisvalt arusaamisele, mis neile endile või meeskonnale on oluline ning mida tuleb edaspidi ette võtta või muuta.
Lisaks eesti keelele suhtlen inglise, vene ja soome keeles.

Back To Top
Search