skip to Main Content
Soovitusindeks
1. Mis on soovitusindeks?
2. Soovitusindeks: Kuidas vältida halba kasumit?
3. Soovitusindeks: Kas kuulad oma klienti?
4. Mida annab soovitusindeks?
5. Vaat milline ämber selle NPS’iga

Soovitusindeks on tugeva korrelatsiooniga firma pikaajalise eduga.

Analüüsides Soovitusindeks tulemusi võid kõrvale jätta või ümber teha tegevused, mis ei ole sinu firmale piisavalt kasumlikud. Saad teada oma tugevad ja nõrgad küljed ning parandada klientidega tegelevate inimeste tööd või täiustada toodet.

Kasumi teenimine on igas ettevõttes A ja O. Leia klient, müü talle toode või teenus omahinnast kallimalt, too ettevõttele raha ja kõik on justkui hästi.

Tegelikult mitte. Viimasel ajal on hakatud rääkima sellest, et kasumit on kahte tüüpi: hea kasum ja halb kasum. Hea kasum on teenitud nii, et lõpptulemus teeb õnnelikuks nii klienti kui ettevõtjat. Klient tunneb heameelt ostetud toote või talle osutatud teenuse üle ja ka ettevõte on rahul teenitud tuluga. Positiivse kogemuse saanud inimene kiidab ettevõtet ka oma tuttavatele. Ja teda usutakse, sest erinevalt reklaamsõnumitest või ajaleheartiklitest on sõbra soovitus tavaliselt usaldusväärne.

Halb kasum on teenitud kliendi eest infot varjates või teda otseselt pettes, näiteks halvendades toote kvaliteeti suurema müügi nimel. Halb kasum toob küll raha sisse, kuid mõjub ettevõttele pikaajaliselt halvasti – ettevõtte maine kannatab, kuna kehva toote või teenuse saanud klient jagab oma pettumust teistega. See vähendab tulevikus firma võimet kasumit toota.

Selleks, et ettevõte teeniks eelkõige head kasumit, on Ameerika äristrateeg Frederick F. Reichheld töötanud välja Soovitusindeks meetodi. Sellel on väga lihtne funktsioon – mõõta ettevõtte hea ning halva kasumi suhet. Kõigilt klientidelt küsitakse kümnepallisel skaalal, kas nad soovitaksid ettevõtet oma tuttavatele ning palutakse tuua põhjendus. Skaalal jaotatakse kliendid rahulolematuteks, passiivseteks ning soovitajateks. Soovitusindeks näitab, kui suur on ettevõtte soovitajate osakaal võrreldes rahulolematute osakaaluga – ehk lihtsamalt, kui suur on hea ning halva kasumi suhe. Kui majandusbuumi ajal võis halva kasumiga ära elada, sest nõudlus oli suur, siis praegustes oludes saab oluliseks just hea kasumi osakaal. Kliendi kaotust ei saa keegi endale lubada.

Recommy.com logoKuidas aitab Soovitusindeks ettevõttel äri parandada? Soovitusindeksi ja ärilise edukuse vahel on korrelatsioon, seega tasub selle andmestikku tõsiselt võtta. Soovitusindeksi gruppide osakaal annab ettevõttele väärtuslikku tagasisidet. Kui soovitajate osakaal on suur, on tegu hea ettevõttega ning klientide toodud põhjendustes leidubki ettevõtte edukuse võti. Kui rahulolematuid on palju, tasub nende põhjendustes otsida viiteid tehtud vigadele. Soovitusindeksi eeliseks on selle lihtsus – kliendid ei pea raiskama aega pikkade tagasisidevormide peale, seetõttu on nende vastused spontaansemad ja ausamad. Samuti on Soovitusindeks lihtne arusaadavaks teha oma ettevõtte töötajatele ning seeläbi kiirendada muutuste toimimist.

Lääneriikides on soovitusindeks kasutusel paljudes suurettevõtetes, kellest Eestis on tuntumad vast Philips, Allianz, American Express, General Electric, Virgin Media ning Verizon. Tegu on suurte korporatsioonidega, kes on aru saanud soovitusindeksi lihtsusest ning praktilisusest. Kuid soovitusindeks sobib hästi ka väikestele ettevõtetele, kellel pole palju raha kulutada mahukatele turu-uuringutele.

Soovitusindeks võeti esimesena Eestis kasutusele MicroLinki sõsarettevõte Elion.

Registreerumisel kuu aega tasuta  kasutamise võimalus  www.recommy.com

Andres Roosma (MicroLinki klienditeeninduse juht, IMG Koolitus konsultant) artikkel 12. mai 2009

Mats Soomre Meeskonnakoolitused Ja Juhtimiskoolitused

KoostööKunstiKool Belbin Eesti asutaja ja juhtivtreener, Belbini meeskonnarollide atesteeritud esindaja Eestis. Ta on 23 aastase aktiivse kogemusega treener, kes on on läbi viinud kaugelt üle tuhande treeningu ja koolituse. Kliendi sõnul "Mats ei püüa meele järele olla, vaid hoopis intrigeerib. Sunnib sind kaasa mõtlema, pingutama ja arenema, mugavustsoonist välja tulema – sest vaid nii saab oskusi arendada ja hoiakuid muuta!"

Back To Top
Search