skip to Main Content

Soovitusindeks põhineb asjaolul, …

… et kui inimene kedagi või midagi oma sõbrale-tuttavale soovitab, siis ta võtab omale vastutuse soovitatu kvaliteedi eest. Seega soovitab ta ainult neid teenuseid ja ettevõtteid, mille heas teeninduses on ta läbi oma kogemuse täiesti kindel. Soovitusindeksi abil saame teada, kui palju on ettevõttel soovitajatest kliente, kui palju neutraalseid ja kui palju rahulolematuid kliente. Soovitusindeks näitab halva ja hea kasumi suhet ettevõttes – loe lähemalt Andres Roosma artiklit “Kuidas vältida halba kasumit?“.

Miks seda mõõta?

[dropcap]S[/dropcap]oovitusindeksi algsel looja  Fred Reichheldi uurimistöö põhjal on Soovitusindeksil tugev korrelatsioon firma pikaajalise edukuse ja kasulikkusega. Analüüsides tulemusi võid kõrvale jätta või ümber teha tegevused, mis ei ole sinu firmale piisavalt kasumlikud. Saad teada oma tugevad ja nõrgad küljed. Saad parandada klientidega tegelevate inimeste tööd või täiustada toodet ja/või teenust.

Mille poolest erineb Soovitusindeks teistes kliendiküsitlustest?

[dropcap]E[/dropcap]siteks on Soovitusindeks lühike, selge ja lihtne ning väga mugav nii kliendile vastamiseks kui teenusepakkujale kasutamiseks. Võrdluseks võib tuua kliendi rahuloluküsitlused, kus on kümmekond kuni mitukümmend küsimust ja/või valikut. Millisele küsimustikule te ise kliendina meelsamini ja ausamalt vastaksite?

Soovitusindeks: soovitajad ja mittesoovitajad

Kliendilt küsitakse „Kui tõenäoline on, et te soovitate meid oma sõbrale või kolleegile?“ skaalal 0 – 10 punkti. Siis palutakse kliendil täpsustada „Millised on kõige olulisemad põhjused, et just nii vastasite?” või “Palun põhjendage oma arvamust.” või veel lihtsamalt: “Miks?”

[dropcap]T[/dropcap]eiseks on soovitusindeksi tulemusi väga hea seostada otseselt iga teenindaja ja müüja tegevusega. Nii saab ettevõte olulisemalt täpsemat tagasisidet sellest, mis on hästi ja mida tuleb muuta. Samuti saavad töötajad otsest tagasisidet selle kohta, kuidas klient nende tööd hindab. See annab kokku hea abivahendi juhtidele nii edukuse hindamiseks kui inimeste ja meeskondade arendamiseks ja treenimiseks – eeldusel, et ettevõtte jaoks on oluline saavutada olukord, kus suurem osa klientidest on samas ka ettevõtte soovitajateks ning positiivse info edastamiseks.

[dropcap]K[/dropcap]olmandaks on Soovitusindeks kasutamisel väga kuluefektiivne meetod. Kuni ühe kuu pikkusel prooviperioodil saab seda kasutada tasuta – piisab ainult enda registreerimisest Soovitusindeks kodulehel Recommy.Com

[dropcap]N[/dropcap]eljandaks võimaldab Soovitusindeks saada klientidelt rohkem positiivset tagasisidet. Tavapäraselt kipuvad kliendid ühendust võtma siis, kui midagi on valesti. Nii on oht, et me kuuleme ainult negatiivset infot ja palju olulisem positiivne tagasiside jääbki kuulmata.

Kas tead, mida Sinu kliendid mõtlevad?

[dropcap]S[/dropcap]oovitusindeksit kasutades saad oma toote või teenuse kohta regulaarset tagasisidet – Soovitusindeks on mõõdik kvaliteedi hindamiseks. Saad teada, mida sinu kliendid tegelikult vajavad ning võid teha muudatusi töö- ja teenindusprotsessides, et pakkuda neile just seda. Rahulolev ja lojaalne klient tagab sinu ärilise edukuse.

Mats Soomre

Mats Soomre

KoostööKunstiKool Belbin Eesti asutaja ja juhtivtreener ning Belbini meeskonnarollide atesteeritud esindaja Eestis. Ta on 22 aastase aktiivse kogemusega treener, kes on on läbi viinud kaugelt üle tuhande treeningu ja koolituse. Tema lemmikteemad on meeskond, meeskonnatöö, müügimeeskond, meeskonna juhtimine ja meeskonnarollid.
Häirekeskuse peadirektori Kätlin Alvela sõnul „Minu kogemused ja kokkupuuted Mats Soomrega on olnud esimesest kohtumisest peale inspireerivad. Mats on kütkestav ning kaasahaarav, innustav ning tähelepanuväärne."

Back To Top