skip to Main Content

Meeskonnatöö probleem ja võimalus - pühendumus

20% töötajatest on töösse kõrgelt pühendunud ja naudivad oma tööd

15% töötajatest on aktiivselt välja lülitunud ja töötavad meeskonnale vastu

65% töötajatest teevad oma tööd, kuid ei ole otseselt pühendunud


Andmed Eesti kohta. State of the Global Workplace: Employee Engagement Insights for Business Leaders Worldwide. Gallup, Inc. 2016

NB! Eestis on need näitajad päris head! Selles vaates pole põhjust kurta, kuid samas on ka paljut, mida arendada. Me aitame!

Lahendust soovitavad Gallup, Belbin ja Toiduakadeemia

Toiduakadeemia ja meeskonnatöö koolitus

Meeskonnatöö koolitus Toiduakadeemias koos õhtuse ühiskokkamisega on parim kooslus meeskonna liitmiseks ja üksteise paremaks mõistmiseks. Mõtlemapanev ja praktiline koolitus, millele järgneb ühine kokkamine ja õhtusöök on parim viis koostöösuhte tugevdamiseks.

1. samm: Tõstame meeskonna omavahelise usalduse, teineteise mõistmise ja meeskonnatöö uuele tasemele

2. samm: Analüüsime Belbini meeskonnarollide abil inimeste tugevusi ja lubatud nõrkusi

3. samm: Kokkame ühiselt meeskonnatöö vaimus ja naudime maitsvat mitmekäigulist õhtusööki

4. samm: Õpetame inimesed enda ja teiste tugevusi teadlikumalt kasutama

Lisalugemiseks: Gallup Inc uuring: 6 sammu pühendumuse tõstmiseks

Meeskonnatöö koolituse soovituslik kava

Meeskonnatöö koolitus ja meeskonnarollid

Usaldus, kommunikatsioon ja meeskonnatöö:

Usalduse kujundamine ja kasvatamine, usalduskriisi vältimine, usalduskrediit, kommunikatsioonihäire ja selle vältimine meeskonnas, psühholoogiline turvalisus.

Muutused meeskonnas, meeskonnatöö harjumuste kujunemine ja muutmine

Mugavus- ja ebamugavustsoonid, meeskonna arengu etapid, inimeste käitumine erinevatele etappidel.

Eneseteadlikkus ja Belbini meeskonnarollid:

Kuidas mõista erinevaid inimesi? Kuidas tõsta eneseteadlikkust ja teisteteadlikkust? Kuidas üles leida ja kasutada inimeste tegelikud tugevused ning võimaldada neil oma tööd nautida (ingl. „engagement“)? Kuidas leida indiviidi, meeskonna ja tööülesannete tasakaal?

Meeskonnaga ühiskokkamine meeeskonnatöö vormis

Õhtusöögi valmistamiseks meeskonnasisese ühistunde kasvatamiseks ja uudses stiilis koostöö tegemiseks koos maitsva mitmeläigulise õhtusöögiga.

Teisteteadlikkus, meeskonnatöö ja mõjutamine

Meeskonnarollide profiilid, avatud suhtlus, enesekehtestamine, mõjutamine ja kokkulepped, kindel stiil ja mõjuv tagasiside meeskonnas.

Meeskonnatöö koolituse läbiviija on Mats Soomre

Mats Soomre
Asutaja ja juhtivtreener
Olen 22 aasta jooksul läbi viinud kaugelt üle 1000 koolituse ja treeningu juhtidele, meeskondadele, ettevõtetele, asutustele, koolidele ja lasteaedadele.
Olen saavutanud klientide juures tuntuse oma intensiivse koolitamise stiili poolest olles positiivne, rõõmsameelne, otsekohene, kiire kohaneja ja heade praktiliste nõuannetega treener. Igav minu juures juba ei hakka! Pea kõik osalejad ütlevad "See oli hoopis teistmoodi koolitus kui seda tavaliselt tehakse!".

Mida me koolitusel teeme? Millest räägime?

Arutame. Kuulame. Küsime. Mõtleme. Diskuteerime. Vaidleme. Näitame. Vaatame. Otsime. Tuletame meelde. Harjutame. Treenime. Mugavustsoonist välja. Muudame. Täiendame. Vajadusel hakkame otsast peale. Intensiivselt. Huvitavalt. Mõtlemapanevalt. Kaasavalt. Meeldejäävalt. Mõjuvalt. Meeldivalt.

 • Millised juhtimisvõtted aitavad juhil meeskonnatöö tulemusi paremini saavutada ja liikuda lõpptulemuse suunas.
 • Kuidas harjumused mõjutavad usaldust? Kuidas tunnetavad usaldust erinevad inimesed? Kuidas saada usalduskrediiti?
 • Kas vaidlemine on vastutöötamine? Millal muutub vaidlemine jonnimiseks? Kuidas eristada jonnimist järjekindlusest?
 • Kas vaikimine on ignoreerimine? Kuidas eristada ratsionaalset kaasamõtlemist vaikivast jonnimisest?
 • Kuidas tasakaalustada paindlikkus ja järjekindlus? Positiivsus ja nõudlikkus?
 • Kuidas kaasata analüütilist skeptikud aktiivsesse vestlusesse? Kuidas pidurdada liigset vaidlemist?
 • Kuidas tekib kommunikatsioonihäire? Miks sõnad ei väljenda meie mõtteid täpselt?
 • Kuidas siduda sõbralik suhtlus enesekindluse ja enesekehtestamisega?
 • Millised on erinevad inimtüübid ja milline on nende loomupärane suhtlemisstiil? Milline on nende panus meeskonda, millal ja kuidas neid kaasata? Kuidas nendega parimal moel suhelda ja infot jagada? Kuidas leida enda ja oma meeskonna tegelik potentsiaal?
 • Millised etapid läbib meeskond ja ,meeskonnatöö, kui toimuvad muutused? Kuidas meeskonda ja meeskonnatööd juhtida läbi muutuste protsessi? Kuidas väljuda mugavustsoonist? Kuidas väljuda ebamugavustsoonist?
 • Kuidas parandada meeskonnasisest kommunikatsioon? Kuidas kohandada oma sõnaseadmisoskust, et kommunikatsioon oleks täpsem ja mõjuvam?
 • Millal ja kuidas kasutada enesekehtestamist ja kindlat stiili meeskonnas? Kuidas oma stiili kohandada vastavalt teise osapoole suhtlemistasanditele?
 • Millal ja kuidas teadlikult provotseerida, ignoreerida, survet avaldada, olla ebakindel?
 • Kuidas anda mõjuvat tagasisidet? Kuidas tagasisidet vastu võtta? Mida teha kriitikaga, et see oleks meeldiv vestlus, mitte karm hinnangute andmine? Kuidas vastu võtta vale ja ebaõiglast kriitikat (pasunasse saamist)?
 • Kuidas inimesi motiveerida ja anda neil positiivset tagasisidet nii, et see oleks individuaalseid eripärasid arvestav ja isiklikult korda minev?
 • Missugune olen mina, missugune on minu kolleeg, missugune on meie meeskond, meie tugevused ja meie lubatud nõrkused?

Kliendid soovitavad

Millal, kus ja mis hinnaga?

Õhtusöök: Sinimerekarbid Ja Vein
 • Millal? Vaatame kalendrisse ja lepime aja kokku.
 • Kus? Parim koht koolituseks on Toiduakadeemia, kus esimese koolituspäeva õhtul toimub peakoka juhendamisel meeskondlik ühiskokkamine.
  Ilma ühiskokkamiseta saab koolituse ka mujal teha.
 • Kestvus? Soovitavalt 1 või 2 päeva. Võib ka 4 tundi.
 • Kes? Mats Soomre ja Aleksander Ugur või Tarmo Griffel, kui koolitus toimub Toiduakadeemias.
 • Hind? Kokkuleppeline. Sõltub koolituse pikkusest ja grupi suurusest.

Võta ühendust ja küsi pakkumist

Nimi (nõutav)

Ettevõte või asutus (nõutav)

E-posti aadress (nõutav)

Telefon (nõutav)

Meeskonan suurus (osalejate arv)

Lisainfo ja/või küsimused

Back To Top