Skip to content

Humble!? Kas sa oled juhina selleks valmis?

Eesti keeles puudub sõna, mis kirjeldaks humble (ingl.) sisulist olemust. Kasutatakse väga erinevaid sõnu, mis pole otseselt valed, kuid pole ka piisavalt täpsed.

Kuidas siis olla „Humble“

Mats Soomre, Helena Laus. Belbin Eesti juhtimis- ja meeskonnatöö treenerid.
Mats Soomre, Helena Laus. Belbin Eesti juhtimis- ja meeskonnatöö treenerid. Foto: Lisbeth Mugame

Eneseteadlikkus: Teadvusta oma tugevused ilma neid liialdamata, rakendades neid enesekindlalt seal, kus see on kõige tõhusam ja kasuks kogu meeskonnale. Arenda oma varjatud potentsiaali ning aktsepteeri on nõrkuseid teadmisega, et keegi meist pole ideaalne. Ole väga teadlik oma suhtumise ja tegevuse mõjust.

Teisteteadlikkus: Õpi oma meeskonnakaaslasi põhjalikult tundma, et võimaldada neil oma tugevusi teadlikult rakendada, vältides nõrkustele rõhumist. Ole teisi julgustav ja toetav. Näita siirast rõõmu meeskonnakaaslaste oskuste, teadmiste ja panuse eest meeskonnas.

Avatus ja arengule suunatus: Jää avatuks uutele ideedele ja tagasisidele ning ole valmis õppima kõigilt, olenemata nende rollist või staatusest. Suhtu õppimisse ja arengusse optimistlikult ja enesekindlalt, uskudes enda ja kogu meeskonna arenguvõimesse.

Enesekindel tagasihoidlikkus: Tegutse julgelt, kui on vaja tegutseda ja seda ka siis, kui olukord on ebamugav, kuid väldi oma saavutuste ja võimete liigset esiletõstmist. Lase oma tegudel ja töö kvaliteedil enda eest rääkida.

Üleolevuse ja arrogantsuse puudumine: Ära eelda, et oled teistest parem või tähtsam. Väldi täielikult teistele „koha kättenäitamist“ ja ebatervet meeskonnasisest konkurentsi.

Tänulikkus: Tunne siirast rõõmu meeskonnakaaslaste arengu ja saavutuste üle. Jaga tunnustust ja täna inimesi nende arengu ja panuse eest meeskonnas.

Abivalmidus: Keskendu sellele, kuidas saaksid aidata teistel edu saavutada, panustades kogu meeskonna heaolusse. Ära otsi isiklikku tunnustust, tegutsedes teadmisega, et sinu panused on kõige väärtuslikumad.

NB! See kõik toimib oluliselt paremini, kui lisaks meeskonna juhile  lähtub neist põhimõtetest (be humble) kogu meeskond.

Mida tähendab „Be humble“?
„Neela oma ego alla!“

Mart Erik Kermes, Tartu Ülikooli Delta õppehoones 22. aprillil 2022
Solaride inseneeria valdkonna juht 2021  2023
Päikeseautode maailmameistrivõistluste 3. koht Austraalias 2023

Kuidas olla humble, kui sa tead, kes sa oled?

Innovaator

Innovaator

 • Jaga oma loomingulisi ideid ajurünnakute ajal, kuid otsi praktilist sisendit meeskonnakaaslastelt, et tagada ideede teostatavus ja asjakohasus prioriteetsete projektidega.
 • Tee lähedast koostööd Teostajaga loovate ideede praktiliseks rakendamiseks ning Viimistlejaga detailide täpsustamiseks ja põhjalikuks täideviimiseks.
 • Väldi liigset enesekindlust ideede kasulikkuse osas, pöörates tähelepanu meeskonnaliikmete tagasisidele ja olles valmis oma ideid kohandama.

Kuidas teda kiita?

Ütle talle: “Aitäh sulle sinu loovate ideede eest, mis on aidanud kogu meeskonna piire nihutada kaugemale, kui me seda ise oleks uskunud! Sa suudad meid alati üllatada oma uuenduslike vaadetega, mille peale me ise poleks kunagi tulnud. Sa avardad täiega meie silmaringi. Aitäh!”

Hindaja

Hindaja

 • Paku objektiivset ja ratsionaalset analüüsi, et aidata meeskonnal teha hästi läbimõeldud otsuseid ja paku tasakaalustatud vaadet uuenduslikele ideedele ning väljastpoolt saadud võimalustele.
 • Tee lähedast koostööd Innovaatoriga loominguliste lahenduste praktilisuse hindamiseks ja Võimaluste otsijaga väliste ideede realistlikuks hindamiseks.
 • Jälgi, et su kriitilisus ei muutuks negatiivsuseks. Püüa alati pakkuda lahendusi või alternatiive, mitte ainult probleeme ja takistusi.

Kuidas teda kiita?

Ütle talle: “Me kõik hindame sinu erakordselt rahulikku ja analüütilist loogikat otsuste ja valikute tegemisel. Aitäh, et suudad meid eemale hoida liigse entusiasmiga tehtud otsustest ja lausa rumalustest. Ole ikka ja jälle kriitilise mõtlemise eeskujuks!”

Koordineerija

Koordineerija

 • Hõlbusta otsuste tegemise protsesse, julgustades kõiki meeskonnaliikmeid panustama,tagades, et otsused oleksid demokraatlikud ning arvestaksid erinevaid perspektiive.
 • Tee lähedast koostööd Kujundajaga edasiviiva entusiasmi säilitamiseks ja Meeskonnatöötajaga positiivse õhkkonna hoidmiseks muutuste ajal.
 • Ära lase oma juhtimisstiilil muutuda autoritaarseks, säilita paindlikkus ja ole avatud meeskonnaliikmete ettepanekutele ja vajadustele.

Kuidas teda kiita?

Ütle talle: “Me kõik täname sind selgete eesmärkide, suure pildi ja õige suuna hoidmise eest. Aitäh, et hoiad meeskonna motiveerituna ja rakendad meie kõigi tugevusi õigel moel. Ilma sinuta poleks me pooltki nii palju suutnud saavutada.”

Teostaja

Teostaja

 • Kasuta oma praktilist meelt ülesannete plaanimiseks ja töövoogude tõhusaks organiseerimiseks, muutes abstraktsed ideed struktureeritud, teostatavateks ülesanneteks.
 • Tee lähedast koostööd Innovaatoriga loominguliste ideede praktiliseks teostamiseks ja Asjatundjaga tehniliste teadmiste projektiplaanidesse integreerimiseks.
 • Ole paindlikum muudatuste suhtes, mis võivad sinu plaane mõjutada. Ära klammerdu liigselt vanade meetodite ja protsesside külge, kui uuendused võivad tuua kasu.

Kuidas teda kiita?

Ütle talle: “Aitäh sulle süsteemse ja organiseeritud lähenemise eest, mis on meid tulemuse saavutamisel alati õigel rajal hoidnud. Sinu usaldusväärsus ja efektiivsus on eeskujuks meile kõigile. Aitäh!”

Kaido Ojaperv

Praktiline kogemus

Lugesin just Mats Soomre koostatud kokkuvõtet ja tõlgendust (toim. Matsi interpretatsioonimeeskonnarollide aruandele. Harva, kui õnnestub enda kohta niivõrd selget ja konkreetset peegeldust kohata. Matsi läbiviidud koolitus oli mulle, kui rohkem sissepoole elavale inimesele väga motiveeriv. Vaikimist ei ole vaja pidada ignoreerimiseks, vaidlemist vastutöötamiseks.

Kaido Ojaperv, tegevjuht
Radisson Collection Hotel

Riste Remmelgas

Praktiline kogemus

Otsustasime enda juhtide tiimis teha Belbini meeskonnarollide analüüsi ja koolituspäeva. Need tegevused andsid võimaluse eelkõige enda tugevustes, potentsiaalides ja ka nõrkustes veenduda, kuid ka teiste tiimiliikmete profiile paremini mõista, sest koostöö parendamine ja tugeva usalduse saavutamine tiimis on meie prioriteet. Kiidan koolitajat Helena Lausi, kes meie analüütilised ja tugevat hindajageeni omavad advokaadid heas mõttes „lahti muukis“.

Riste Remmelgas, Personalijuht
Advokaadibüroo Emerald Legal

Viimistleja

Viimistleja

 • Keskendu detailidele ja projekti lõpuleviimisele, tagades, et kriitilisi aspekte ei jäetaks tähelepanuta ja projektid vastaksid kõrgeimatele standarditele.
 • Tee lähedast koostööd Võimaluste otsijaga uute algatuste korrektseks lõpuleviimiseks ning Teostajaga ülesannete süsteemseks elluviimiseks.
 • Jälgi, et su perfektsionism ei takistaks projekti tähtaegadest kinnipidamist. Õpi ära tundma, millal on piisavalt hea, et vältida liigseid viivitusi.

Kuidas teda kiita?

Ütle talle: “Sinu põhjalik tähelepanu detailidele on alati taganud, et meie töö on korrektselt tehtud. Aitäh, et suudad riske maandada ja hoida kvaliteedi tipptasemel. Tänan sind siiralt!”

Võimaluste Otsija

Võimaluste otsija

 • Kasuta oma võrgustiku loomise võimekust, et tuua meeskonnale uusi kontakte, kuid tööta tihedalt koos strateegiliste rollidega, et viia uued võimalused kooskõlla meeskonna eesmärkidega ja hinnata nende praktilisust.
 • Tee lähedast koostööd Teostajaga, kes aitab sind praktilistest ja organiseerimist vajavates küsimustes, ning Hindajaga võimaluste teostatavuse ja väärtuse erapooletuks hindamiseks.
 • Hoia kontrolli all oma entusiasmi uute ideede suhtes, et vältida hajutatud tähelepanu ja keskendu põhjalikult igale algatusele.

Kuidas teda kiita?

Ütle talle: “Sul on erakordne võime leida uusi kontakte ja värskendavaid vaatenurki, mis aitavad meie projekte edasi viia. Aitäh, et sa ootamatutes olukordades imekiirelt reageerid ja oskad alati optimismi säilitada.”

Kujundaja

Kujundaja

 • Suuna meeskonna edusamme oma energia ja entusiasmiga, kuid veendu, et oled kogunud piisavalt tagasisidet ja arvestad sellega, muutes strateegiad tugevamaks ja meeskonnas  aktsepteeritavaks.
 • Tee lähedast koostööd Hindajaga plaanide kriitiliseks tagasisideks ja Asjatundjaga strateegiatesse sügavama ekspertteadmise lisamiseks.
 • Väldi liigset domineerimist ja otsekohesust, mis võib teised ära ehmatada. Keskendu konstruktiivsele suhtlemisele ja meeskonna ühtsuse säilitamisele.

Kuidas teda kiita?

Ütle talle: “Sinu kirg ja entusiasm väljakutsete ületamisel inspireerib meid kõiki. Aitäh, et näitad eeskuju võimatuna näivate olukordade lahendamisel. Tänud sulle, et seisad meeskonna eest!”

Meeskonnatöötaja

Meeskonnatöötaja

 • Toeta aktiivselt meeskonna dünaamikat, lepitades konflikte ja siludes sotsiaalseid väljakutseid, et hoida positiivset õhkkonda, edendada omavahelist avatud suhtlust ja vastastikust austust.
 • Tee lähedast koostööd Kujundajaga meeskonna dünaamika haldamiseks suure pinge all töötades ja Viimistlejaga kriitiliste projekti faaside toetamiseks.
 • Väldi ülemäärast konfliktidest eemale hoidmist. Ole valmis vajadusel sekkuma ja käsitlema probleeme otse, et tagada meeskonna tervislik dünaamika ja positiivne õhkkond.

Kuidas teda kiita?

Ütle talle: “Sinu empaatia ja pühendumus on meeskonnas positiivse õhkkonna loomisel asendamatud ega jää kellegi märkamata. Aitäh, et hoiad meid ühtsena. Aitäh, et olemas oled!”

Asjatundja

Asjatundja

 • Paku projektide asjakohasuse suurendamiseks ekspertnõu ja üksikasjalikke teadmisi, kuid veendu, et integreerid oma teadmised meeskonna prioriteetsete eesmärkide ja laiemate strateegiatega.
 • Tee lähedast koostööd Koordineerijaga ekspertteadmiste tõhusaks kooskõlastamiseks meeskonna eesmärkidega ja Hindajaga tehnilise teabe rakendatavuse ja täpsuse kontrollimiseks.
 • Ole ettevaatlik, et mitte muutuda liiga kitsarinnaliseks oma spetsialiseerumisvaldkonnas. Püüa laiendada oma silmaringi ja kaasa teisi valdkondi, mis võivad sinu ekspertteadmisi rikastada. Vaata, et sa liigse põhjalikkuse ja keerulise terminoloogiaga inimesi ära ei ehmata.

Kuidas teda kiita?

Ütle talle: “Ole sa tänatud oma kogemuse ja ekspertteadmiste jagamise eest, mis suurendavad oluliselt meie meeskonna võimekust. Tänu sinu sügavatele teadmistele oleme suutnud professionaalselt toime tulla ka kõige keerukamate ülesannetega.”

Belbin = õiged inimesed + õige meeskond + õige töö + õige juhtimine

Muidugi mõista ei ole kõik sinu enda teha ei juhina ega meeskonnakaaslasena. Et toime tulla väljakutseid esitavas ja kiiresti muutuvas keskkonnas, on enam kui oluline, et kõik meeskonna liikmed on teadlikud nii enda kui teiste tegelikest tugevustest. See annab teadmise, millal ja kelle poole pöörduda ning kuidas ootuseid üksteise suhtes täpsemalt kokku leppida.

Me oleme täiesti kindlad, et Belbin on väga praktiline ja kasulik ühine keel meeskonna tegeliku võimekuse väljatoomiseks ja omavaheliste suhete parandamiseks. Rääkimata enesekindlusest.

Loe edasi

Toiduakadeemia ja meeskonnatöö koolitus

Meeskonnatöö restart Toiduakadeemias

Liitsime meeskonnatöö koolituse ja Belbini meeskonnarollid Toiduakadeemia ühiskokkamisega. Tulemuseks saime midagi erakordset – kõige skeptilisemadki inimesed ütlesid veenvalt: „Väga hea! Mõtlemapanev! Meeldiv ja kasulik!“

Juhtimine. Belbini teejuht: Kuidas tööl edu saavutada

Juhtimine: 10 soovitust, kuidas olla parem juht

Juhtimine on lai teema ja head juhid on väga erinevad! On siiski mõned väga kasulikud soovitused. Toetuge oma tugevatele külgedele, tehke oma valitud juhtimisstiil teatavaks ja ärge sekkuge liialt. Kokku on 10 head soovitust.

Mats Soomre, Belbin Eesti

7 sammu, kuidas luua psühholoogiline turvalisus

Psühholoogiline turvalisus meeskonnatöös eeldab, et mõistame, kuidas teised suhtlevad, mõtlevad ja tegutsevad, millised on nende tugevused ja nõrkused. Meeskonnatöö toimib paremini, kui kohtled inimesi nii, nagu nemad tahavad, et sa neid kohtleksid, mitte nii, nagu sina tahad teisi kohelda.

Mats Soomre, Belbin Eesti

KoostööKunstiKool Belbin Eesti asutaja ja juhtivtreener, Belbini meeskonnarollide atesteeritud esindaja Eestis. Ta on 23 aastase aktiivse kogemusega treener, kes on on läbi viinud kaugelt üle tuhande treeningu ja koolituse. Kliendi sõnul "Mats ei püüa meele järele olla, vaid hoopis intrigeerib. Sunnib sind kaasa mõtlema, pingutama ja arenema, mugavustsoonist välja tulema – sest vaid nii saab oskusi arendada ja hoiakuid muuta!"

Back To Top
Search