skip to Main Content

Jüri on alati tähenärija, kes nokib iga väikese detaili kallal. Mari aga on pidur, kellele ei meeldi ükski asi. Mitte kunagi!

Tuleb tuttav ette? Küllap vist. Jürile ja Marile sildi külge kleepimine – tema on niisugune ja tema naasugune – käib pikemalt mõtlemata. Meeskonnatöös (ja mujal muidugi ka) teeme aga inimeste sildistamisega karuteene nii endale kui ka teistele meeskonnaliikmetele.

Mis on sildi taga?

Sildistamise asemel tuleks püüda vaadata, milline see inimene tegelikult on – mis peitub sildi „tähenärija“ või „vinguja“ taga. Kas Jüri nokib detailide kallal puhtast õelusest? Või peitub tähenärimise taga hoopis soov teha asju võimalikult hästi ning oskus märgata ja julgus välja öelda ka seda, kui kolleegid saaksid mõnda asja teistmoodi või paremini teha? Ning Mari – kas tema pidurdamine on pahatahtlik või on selle taga soov kõik otsused põhjalikult läbi analüüsida ja võimalikud kitsaskohad üles leida? Lihtsalt Mari ei pruugi osata seda teha sellisel viisil, mis teistele meeskonnaliikmetele meeldiv tunduks.

Kuidas sildi taha piiluda?

Belbini meeskonnarollide mudel on hea tööriist, kui tahame välja selgitada, mis siltide taga peitub. Belbin mõõdab seda, mis on näha inimesele endale ja teda ümbritsevatele meeskonnakaaslastele –Belbin kirjeldab inimese käitumist. See tähendab, et Belbini abil saab analüüsida inimese käitumiseelistusi (st seda, kuidas ta mingis olukorras tavaliselt käituks) ning sellest võib välja kooruda lisaks tema teadaolevatele tugevustele ka neid tugevusi, mis on peidus olnud. Teisisõnu – Belbin suudab väikestest mosaiigitükkidest tervikliku pildi kokku panna, et me näeksime inimest tervikuna ja suudaksime märgata, mis on talle külge kleebitud sildi taga.

Viimistleja

Mis sellest kõigest kasu on?

Esimene kasu peitub selles, et Belbini abil saab inimene endast teadlikumaks. Suurem eneseteadlikkus aga aitab tal oma tugevusi, sh peidus olnud tugevusi paremini rakendada. Teine kasu on meeskonnale – kui juht ja meeskonnaliikmed teavad üksteise tugevusi, saab neid meeskonnas parimal viisil rakendada.

Jüri ja Mari näite juurde tagasi tulles saame öelda, et Belbini meeskonnarollide mudeli järgi on Jüri üks rollidest Viimistleja. See on hoolas ja kohusetundlik inimene, kes leiab üles vead ja puudused, märkab detaile ning talle meeldib asjadele anda viimane lihv. Jürile tuleks meeskonnas kindlasti anda roll, kus ta oma Viimistleja tugevusi kasutada saaks. Mari üks rollidest on ilmselt Hindaja – analüütiline ja ratsionaalne inimene, kes tahab asjast enne otsustamist põhjalikult aru saada, et mitte vigu teha. Skeptiline ja analüütiline kriitilise mõtlemisega Mari on ilmselt meeskonna parim otsustaja! Skeptikute kohta saad lähemalt lugeda sellest artiklist. Meeskonnatöö: Kõige suurem skeptik on parim otsustaja

Innovaator

Meeskonnarollid konkreetselt ja lühidalt

Meeskonnarollid aitavad inimesi paremini tundma õppida nende tugevuste kaudu. Kasuta, kui soovid rakendada inimeste potentsiaaliteadlikumalt.
Loe edasi
Mats Soomre Meeskonnakoolitused Ja Juhtimiskoolitused

KoostööKunstiKool Belbin Eesti asutaja ja juhtivtreener, Belbini meeskonnarollide atesteeritud esindaja Eestis. Ta on 23 aastase aktiivse kogemusega treener, kes on on läbi viinud kaugelt üle tuhande treeningu ja koolituse. Kliendi sõnul "Mats ei püüa meele järele olla, vaid hoopis intrigeerib. Sunnib sind kaasa mõtlema, pingutama ja arenema, mugavustsoonist välja tulema – sest vaid nii saab oskusi arendada ja hoiakuid muuta!"

Back To Top
Search