skip to Main Content

Maailmas on mitmeid mudeleid, mille abil inimesi analüüsida. Igal omad eripärad …
Belbin mõõdab seda, mida me näeme, mitte seda, mida näha ei ole.
Belbin räägib sellest, mida me teeme, mitte sellest, kes me oleme.

Mõõta kahel skaalal nelja parameetrit ei ole piisav, et mõista inimese tegelikku olemust. Inimesed on palju mitmekülgsemad ja võimekamad, kui me seda oskame arvata.

 • Belbin kirjeldab inimese terviklikku käitumist, kus isiksust vaadeldakse kui ainult ühte mitmest mõjutegurist käitumise kujunemisel. Isiksust väidetavalt muuta ei saa, käitumist aga saab. Kogemus, suhtumine, ümbritsev keskkond, teised inimesed ja õppimine on ühed olulisemad.
 • Meeskonnarollide mudel analüüsib paralleelselt nii inimese enesehinnangut, kui ka seda, kuidas teised inimesed teda tajuvad, et vältida ebatäpse enesehinnangu mõju.
 • Analüüsi küsimustikud on vormistatud nii, et vastaja ei pea välistama etteantud vastuste vahel, vaid ta saab/võib valida kõikide, just endale sobivate variantide vahel, millele lisandub iga vastuse kaal e. olulisus. Tulemuseks on täpsem analüüs.
 • Belbin mitte ainult ei analüüsi, vaid annab ka inimtüübile kohased spetsiifilised soovitused, mida ja kuidas antud inimene tegema peaks või ei peaks.
 • Belbin annab konkreetsed soovitused, millises keskkonnas ja tingimustel on inimene valmis endast parima andma. Kuidas just seda tüüpi inimest meeskonnas kõige paremal moel rakendada ja kuidas teda motiveerida ning juhtida (käitumuslik motiveerimine).
 • Belbin kirjeldab ka “raskete” inimeste panust meeskonda kasulikus ja positiivses võtmes. Igal inimesel on meeskonnas oma spetsiifiline kasulik roll!
 • Belbin paneb erinevad meeskonnarollid üheks tervikuks meeskonna kui terviku suhtes nii, et tekib võimalus sobitada täiendavaid meeskonnarolle parima koosluse saamiseks.
 • Belbin paneb erinevad meeskonnarollid töö, meeskonna ja protsessi mõttes tervikuks – ideedest kvaliteetse teostuseni.
 • Belbin võimaldab analüüsida nii inimesi individuaalselt kui tervikmeeskondi oma tugevuste ja nõrkuste osas.
 • Belbin võimaldab analüüsida töökoha nõudeid, et leida igale töökohale sobivaim kandidaat just käitumiseelistusi arvestades. Või igale kandidaadile sobivaim töö.
 • Belbini meeskonnarollide küsimustikele vastata võib tunduda keerukam, kui teiste mudelite puhul, kuid tulemus on täpsem ja praktilisema väärtusega.
 • Belbini profiile ja aruandeid on lihte ellu rakendada ilma spetsiifilisi eriteadmisi omamata.
 • Belbin on ka väga täpne ja põhjalik töövahend professionaalidele.

Belbin on hea tööriist meeskonnatöö tugevdamiseks

Julgen väita, et Belbini meeskonnarollide mudel on üks efektiivsemaid ning kergemini rakendatavaid tööriistu meeskonna koostöö tugevdamiseks. Belbini oskusliku kasutamise abil oskad tiimiliikmete tugevusi kõige paremal moel rakendada, et tiim tervikuna oleks tugevam ning saavutaks maksimaalse potentsiaali.

Soovitan Matsi koolitusi kõigile, kes on valmis tõdema, et meeskonnas saab alati midagi paremini teha, julgevad probleeme tunnistada (heas mõttes peeglisse vaadata) ning on valmis oma harjumusi muutma. Tegemist on koolitusega, mis puudutab ning jääb meelde ka kahe, kolme, viie … aasta pärast.

Heleen Anderson

Nagu oleks keegi vaadanud, kuidas ma inimestega suhtlen

Osalesin Matsi läbiviidaval Belbini meeskonnarollide koolitusel esimest korda kui ma olin 24 aastane ning mul oli tiimijutimise kogemust umbes 2 aastat.

Kui ma täitsin küsimustikku, siis oli mul tunne, et kuidas nii suvalistele küsimustele vastates üldse mingit mõistlikku tulemust saab tulla. Kui ma sain kätte oma profiili kirjelduse siis oli mul tunne, nagu oleks keegi istunud 2 nädalat minu kõrval ning vaadanud kuidas ma inimestega suhtlen, kuidas ma oma asjad tehtud saan, milline meeskonna liige ma olen jne.

Et olla hea juht ja juhtida teisi, on vaja osata juhtida kõigepeal ennast ning selleks on hea tunda enda tugevusi ja nõrkusi. Samuti aitas see koolitus mul mõista, et tugev tiim ei koosne samasugustest inimestest vaid suurepäraste tuleuste koju toomiseks on vaja väga erinevaid inimesi. Mulle kui noorele juhile andis see koolitus enesekindlust, et olen teinud palju asju intuitiivselt õigesti ja tulevikus sain neid teadmisi juba teadlikult tugevate tiimide ehitamisel kasutada.

Kairi Pauskar

Matsi imetlusväärne oskus inimese rolli positiivselt kirjeldada

Teadmine, et käitumuslik aga ka sooline, vanuseline, rahvuseline jm mitmekesisus meeskonnas tagab teadliku juhtimise korral paremad töötulemused ja suurema edu, on olnud minu jaoks teada tõde. Juhtidel oleks rumal seda teadmist ignoreerida! Kuidas konkreetselt käitumusliku mitmekesisusega meeskonda luua või olemasolevat meeskonda paremini mõista ja õigesti juhtida, selle suurepärase teadmise annab KoostööKunstiKool ja Belbin meeskonnarollide näol. Imetlusväärne on Mats Soomre oskus kõikide inimeste käitumuslikke eelistusi ja rolle meeskonnas positiivses võtmes kirjeldada. Ka ma ise tundsin selle tulemusena end oma rollikirjeldusega rahul olevana ja oma nõrkustega ka paremini leppivat.

 

Liina Kanter
Back To Top
Search