skip to Main Content

Ideaalilähedane meeskond selline, kus professionaalsed oskused ja tahe (motiveeritus) on piisavalt head, et nende puudumine ei takista otseselt edasiliikumist ning kindlasti inimesed, kes teineteist oma tugevustega täiendavad.

„Valed inimesed“ meeskonnas on suhteline mõiste. Inimene võib olla professionaalses mõttes igati kompetentne ja „õige inimene“ aga tema loomupärane võimekus (käitumiseelistused, tugevused ja nõrkused) ei pruugi toetada konkreetses projekti etapis parimal moel panustada.

Need, kes on projekti algfaasis erakordselt võimekad, ei pruugi seda olla projekti lõppfaasis. Heaks tugevuste indikaatoriks on aja kulgemise kiirus – kas aeg lendab või venib, kui inimene oma tööd teeb?, Mats Soomre

Mure selles, et meil on tihti segamini tööst tulenevad kohustused ja õpitud oskused ning enda ja teiste loomupärased käitumiseelistustest tulenevad tugevused. Siinkohal tulebki appi Belbini meeskonnarollide mudel, mis on maailmas tuntumaid meetodeid inimeste käitumiseelistuste analüüsiks.

Kui aga ettevõttes (tööturul) on piiratud kogus vajalikke spetsialiste, siis Soomre sõnul tehakse otsus valdavalt ainult professionaalsete oskuste põhiselt, sest töö on töö, mis tuleb igal juhul ära teha.

Ideaalne või siiski pigem ideaalilähedane meeskond on selline, kus professionaalsed oskused ja tahe (motiveeritus) on piisavalt head, et nende puudumine ei takista otseselt edasiliikumist ning kindlasti inimesed, kes teineteist oma tugevustega täiendavad.

„Edukuse tervikuna määrab suuresti õigete inimeste sobitamine töö ja meeskonnaga nii, et igaühe tugevused on maksimaalselt rakendatud ning tema nõrkused on asendatud meeskonna teiste liikmete tugevustega“  Gallup Inc. Uuringu kohaselt on inimeste pühendumus kuus korda tõenäolisem, kui nad saavad teadlikult rakendada oma tugevusi.

„Oluline pole mitte see, kes on meeskonnas, vaid see, kuidas meeskonnaliikmed omavahel suhtlevad, oma töö üles ehitavad ning sellesse panustavad.“ Google

Originaal: IT Uudised

Toiduakadeemia Ja Meeskonnatöö Koolitus

Meeskonnatöö restart, Belbin ja Toiduakadeemia

Liitsime meeskonnatöö koolituse ja Belbini meeskonnarollid Toiduakadeemia ühiskokkamisega. Tulemuseks saime midagi erakordset – kõige skeptilisemadki inimesed ütlesid veenvalt: „Väga hea! Mõtlemapanev! Meeldiv ja kasulik!“
Vaata ja küsi pakkumist

Ei ole mõtet sundida inimesi oma nõrkusi parandama, see ei tööta. Nõrkusi ei saa üldse kuigivõrd arendada – aga inimeste tugevusi saab arendada lõputult.

Meeskonnarollid projektietappides

Mats Soomre

KoostööKunstiKool Belbin Eesti asutaja ja juhtivtreener ning Belbini meeskonnarollide atesteeritud esindaja Eestis. Ta on 23 aastase aktiivse kogemusega treener, kes on on läbi viinud kaugelt üle tuhande treeningu ja koolituse. Kliendi sõnul "Mats ei püüa meele järele olla, vaid hoopis intrigeerib. Sunnib sind kaasa mõtlema, pingutama ja arenema, mugavustsoonist välja tulema – sest vaid nii saab oskusi arendada ja hoiakuid muuta!"

Back To Top
Search