Skip to content

Kas meeskond on jätkuvateks muutusteks valmis?

Mats Soomre
Mats Soomre

Kriisi haripunkt möödub, suured ja vähem suured muutused jätkuvad. Meeskonnatöö, koos pingutamine, mõistvad suhted ja üksteise toetamine muutuvad olulisemaks kui kunagi varem.

Sellises olukorras on kasulik omada ühist keelt, mille abil kirjeldada, kuidas inimesed ja meeskonnad saaksid maksimaalselt panustada ja hoida motivatsiooni kõrgel. Miks ja kuidas inimesed käituvad just nii nagu nad seda teevad ning miks nad reageerivad muutuste protsessile väga erinevalt? Kuidas oma meeskonda ette valmistada juba täna? Kuidas jätkata siis, kui meeskond on taas koos?

Belbin näitab väga hästi, kuidas erinevad inimesed suurte  muutuste ajal ja kriisisituatsioonides käituvad. Selguse mõttes vaatleme iga meeskonnarolli eraldi, kuid muidugi ei tohi unustada, et keegi meist ei ole ühe meeskonnarolli esindaja. Igaühel meist on mitu tugevat meeskonnarolli, mis meie käitumist mõjutavad.

Belbin mõõdab seda, mida me näeme, mitte seda, mida näha ei ole. Belbin räägib sellest, mida me teeme, mitte sellest, kes me oleme. Belbin aitab rakendada inimeste tugevusi parimal moel.

Meeskonnarollide käitumine muutuste ajal

Innovaator

Innovaator

Ummikus olles mõtlevad Innovaatorid raamidest täielikult välja ja pakuvad erakordselt loomingulisi lahendusi. Innovaatorite tohutu väärtus seisneb nende lateraalses mõtlemisvõimes ja lahendustes, mille peale mitte keegi teine ei taipaks tulla. Sellest on kasu ainult siis, kui Innovaator keskendub konkreetsele probleemile ning pakutud lahendused on praktilised ja mahuvad ajaraamidesse. Nende tingimuste tagamine on aga teiste meeskonnaliikmete ülesanne – ärge jätke seda Innovaatori vastutuseks.

Hindaja

Hindaja

Hindajad on kriisi ja muutuste ajal väga olulised, sest nad analüüsivad ja kaaluvad põhjalikult kõiki variante enne otsuse lõplikku väljakuulutamist. Erinevalt teistest ei lase nad end emotsioonidel kõigutada. Siiski on kriisisituatsioonis Hindajate mõistes harva piisavalt aega otsuste tegemiseks, mistõttu nad tunnevad end ajalise surve tõttu ebamugavalt. Oma mugavustsoonist väljatulek ja kiirustamine tekitab Hindajates suure tõenäosusega pessimismi, sest nad püüavad end kaitsta strateegiliselt valede otsuste tegemise eest.

Koordineerija

Koordineerija

Koordineerijad hoiavad muutuste ajal olukorda kontrolli all ja fookust edasiliikumisel. Kuna nad on teadlikud prioriteetidest, suudavad nad hästi suunata kogu meeskonna pingutusi ning jälgida, et meeskonnaliikmete tugevusi kasutatakse õigesti. Kui meeskonda juhib tugev Koordinerija, teab igaüks, millal ja mida nad tegema peavad. Siiski ei pruugi kõik olla nii ilus, sest Koordineerijatel võib olla raske mõistliku ajaga konsensust saavutada ja tagada, et kõiki on kuulda võetud, kindlustades samas, et edasi liigutakse piisava kiirusega.

Teostaja

Teostaja

Teostajate jaoks on olukord, kus plaanid pidevalt muutuvad ja efektiivsus langeb, tõenäoliselt kõige raskem. Samas on nad praktiliste ja usaldusväärsete inimestena hindamatud korra taastamisel pärast kaost. Selleks, et Teostajad üleminekuolukorras paremini hakkama saaksid, jätke nad välja pikkadest aruteludest ning kaasake alles siis, kui on aeg hakata plaane ellu viima.

Reelika Ein

Praktiline kogemus

Reelika Ein, interim HR partner,  muutuste disainer

Praegu pole aega maksimaalselt otsust poleerida, vaid otsuseid tuleb teha teadmises, et võib-olla tuleb need tulevikus ümber vaadata. Pigem on otsused lühiajalised. Tänane ülesanne on koguda igapäevaselt infot, mis aitab kiireid otsuseid teha. Halamiseks pole aega. Otsuseid saab teha selle pealt, mida teame, mitte selle pealt, mida ei tea. Läbi tuleb ajada määramatusega. Otsuste kommunikatsioon ettevõttesse sissepoole on väga oluline. Väljast tuleva info hulk on tohutu. Kui töötaja ei saa piisavalt infot ettevõttest, siis lähtub ta infost, mida saab mujalt. Juht ei tohi praegusel ajal oma nõrkust näidata ja peab olema tugev, et meeskond kriisist läbi juhtida.

Reelika Ein: “Praegu on Kujundajate, Koordineerijate ja Teostajate aeg!”

Viimistleja

Viimistleja

Viimistlejatel on muutuste ajal raske toime tulla, kui muudatusi kiirustades läbi surutakse, sest nad tahavad ka surve all kindel olla detailide korrektsuses. Selle tulemusel kannatavad Viimistlejad tõenäoliselt kõige rohkem ärevuse käes ning koormavad end tööga üle, et oma kohustusi täita. Nad vajavad asjatundlikku ja rahulikku juhtimist, et nende panuse hind ei olekas liiga kõrge. Samas on Viimistlejate võime järgida kõrgeid standardeid väga tähtis olukorras, kus teised tahaksid asju veidi ülejala teha.

Võimaluste Otsija

Võimaluste otsija

Võimaluste otsijad saavad heitlikes oludes hästi hakkama. Olles loomupäraselt head suhtlejad, on nad tõenäoliselt kursis kiiresti muutuva informatsiooniga, mis on meeskonnale vajalik. Nad on hästi ettevalmistunud oluliste ärisuhete hoidmiseks ning just nemad on võtmeisikud uute võimaluste leidmisel. Kuna tegemist on entusiastlike inimestega, jäävad nad ka kriisioludes pigem optimistlikuks ning neid häirivad kõige rohkem isolatsioon ja kolleegide liigne pessimism.

Kujundaja

Kujundaja

Kujundajad on muutuste ja kriisi ajal ning väljakutseid pakkuvates olukordades väga tegusad ning kõrgelt motiveeritud. Nad töötavad surve all hästi ja võtavad muutuvas keskkonnas juhtimisotsuseid vastu kiiresti ja vilunult. Kui teisi meeskonnarolle pole neid tasakaalustamas, võivad Kujundajad probleemide lahendamisel tegutseda liiga jõuliselt ja kiirustades. On risk, et nad ignoreerivad Hindajaid, kes aeglustavad reageerimist põhjaliku analüüsiga.

Meeskonnatöötaja

Meeskonnatöötaja

Meeskonnatöötajad leiab tavaliselt kriisi südamest, kus nad pakuvad teistele abi ja kindlustavad, et teistel on kõik vajalik olemas. Siiski on nende jaoks keeruliste otsuste vastuvõtmine raske, mistõttu on parem, kui selle teevad ära teised. Neil võib olla raske taluda eraldatust muust meeskonnast, kuna Meeskonnatöötajate jaoks on sotsiaalne kontakt olulisem kui teistel meeskonnarollidel. Kuigi Meeskonnatöötajad võivad koos teistega tajuda olukorda häirivana, on nad valmis tegema kõike, mida on vaja teha edasiliikumiseks. Mida rohkem suudavad Meeskonnatöötajad meeskonna moraali kõrgel hoida, seda parem see on.

Asjatundja

Asjatundja

Asjatundjate reaktsioon kriisiolukorrale väljendub tugevas soovis olukorrast võimalikult palju teada saada. See võib frusteerida neid, kes tahavad kohe ja kiiresti tegutsema asuda, kuid Asjatundja tahab olla kindel, et soovitused põhineksid ekspertiisil, mitte kõhutundel. Asjatundjate kalduvus kriisisituatsioonis võimalikult palju infot koguda võib tunduda teiste suhtes tundetu või isegi inetu käitumisena, kuid see põhineb veendumusel, et kui asutakse probleemidega tegelema, on informatsioonil suur jõud. Nagu tavaliselt, on Asjatundja kõige tõhusam siis, kui tohutust informatsioonihulgast tuleb üles leida kõige olulisem.

Helena Laus

Praktiline kogemus

Helena Laus, Apranga personalijuht

Pidin jääma eriolukorra väljakuulutamisel kodukontorisse karantiini ning kogu suhtlemine läks päevapealt virtuaalseks kõikide Apranga Grupi kaupluste juhatajate ja kontori tiimiga sh Leedu tiimiga. Juhtusin samal ajal lugema Jo Keeleri postitusi Belbini Facebooki lehel, kuidas  meeskonnarollid toimivad kaugtöö vaates. See andis mulle inspiratsiooni oma teadmisi rakendada.

Kuna mul on juba üsna pikk kogemus Belbini meeskonnarollide kasutamisega tiimides, hakkasin teadlikult jälgima, kuidas meeskond toimib, kuidas suhtlevad ja käituvad erinevad tiimiliikmed ning kuidas ma ise virtuaalselt töötan olles VO-KU-KO-IN.

Helena Laus: “Väga praktiline ja kasulik oskus!”

Inimeste tugevustel põhinevad suhted, mis loovad üksteisemõistmist

Muidugi mõista ei ole kõik sinu enda teha ei juhina ega meeskonnakaaslasena. Et toime tulla väljakutseid esitavas ja kiiresti muutuvas keskkonnas, on enam kui oluline, et kõik meeskonna liikmed on teadlikud nii enda kui teiste tegelikest tugevustest. See annab teadmise, millal ja kelle poole pöörduda ning kuidas ootuseid üksteise suhtes täpsemalt kokku leppida.

Me oleme täiesti kindlad, et Belbin on väga praktiline ja kasulik ühine keel meeskonna tegeliku võimekuse väljatoomiseks ja omavaheliste suhete parandamiseks. Rääkimata enesekindlusest.

Loe edasi

Isiksuse Test Või Käitumiseelistuste Analüüs
20.11.2021

Isiksuse test või käitumiseelistuste analüüs?

Isiksuse test mõõdab seda, kes me oleme ehk meie iseloomu. Belbin mõõdab seda, mida ja kuidas me teeme. Belbin kirjeldab inimese terviklikku käitumist, kus isiksust vaadeldakse kui ainult ühte mitmest mõjutegurist käitumise kujunemisel. Isiksust väidetavalt muuta ei saa, käitumist aga saab. Kogemus, suhtumine, ümbritsev keskkond, teised inimesed ja õppimine on ühed olulisemad.

Mats Soomre Meeskonnakoolitused Ja Juhtimiskoolitused

KoostööKunstiKool Belbin Eesti asutaja ja juhtivtreener, Belbini meeskonnarollide atesteeritud esindaja Eestis. Ta on 23 aastase aktiivse kogemusega treener, kes on on läbi viinud kaugelt üle tuhande treeningu ja koolituse. Kliendi sõnul "Mats ei püüa meele järele olla, vaid hoopis intrigeerib. Sunnib sind kaasa mõtlema, pingutama ja arenema, mugavustsoonist välja tulema – sest vaid nii saab oskusi arendada ja hoiakuid muuta!"

Back To Top
Search