skip to Main Content

Võta meiega ühendust

  Nimi (nõutav)

  E-posti aadress (nõutav)

  Ettevõte või asutus (soovitatav)

  Telefon (soovitatav)

  Tagasiside, küsimus, mõte, tähelepanek ...

  Belbin Eesti

  Belbin Eesti

  Akadeemia tee 21/3 ruum 205
  Küberneetika maja 3. korpuse 2. korrus

  Tule Akadeemia tee 21/4 peasissepääsust liftiga teisele korrusele ja vaata juhiseid.

  Telefon: +372 5016878
  E-post: koolitus@belbin.ee

  Mats Soomre

  Mobiil: +372 501 6878
  E-post: mats@belbin.ee

  Ettevõtte andmed:
  Belbin Eesti OÜ
  Reg. nr. 14529810
  KM nr. EE102091881

  Belbin Eesti oli ennevanasti IMG Koolitus. Paljud mäletavadki meid just selle nime kaudu. Nimevahetus on peamiselt seotud sellega, et Belbini meeskonnarollide teema on muutunud järjest olulisemaks ja lisaks oleme ka Belbin Associates ainuesindajad Eestis.

  Kas meeskond on jätkuvateks muutusteks valmis?

  Mats Soomre
  Mats Soomre

  Kriisi haripunkt möödub, suured ja vähem suured muutused jätkuvad. Meeskonnatöö, koos pingutamine, mõistvad suhted ja üksteise toetamine muutuvad olulisemaks kui kunagi varem.

  Sellises olukorras on kasulik omada ühist keelt, mille abil kirjeldada, kuidas inimesed ja meeskonnad saaksid maksimaalselt panustada ja hoida motivatsiooni kõrgel. Miks ja kuidas inimesed käituvad just nii nagu nad seda teevad ning miks nad reageerivad muutuste protsessile väga erinevalt? Kuidas oma meeskonda ette valmistada juba täna? Kuidas jätkata siis, kui meeskond on taas koos?

  Belbin näitab väga hästi, kuidas erinevad inimesed suurte  muutuste ajal ja kriisisituatsioonides käituvad. Selguse mõttes vaatleme iga meeskonnarolli eraldi, kuid muidugi ei tohi unustada, et keegi meist ei ole ühe meeskonnarolli esindaja. Igaühel meist on mitu tugevat meeskonnarolli, mis meie käitumist mõjutavad.

  Belbin mõõdab seda, mida me näeme, mitte seda, mida näha ei ole.
  Belbin räägib sellest, mida me teeme, mitte sellest, kes me oleme.
  Belbin aitab rakendada inimeste tugevusi parimal moel.

  Meeskonnarollide käitumine muutuste ajal

  Innovaator

  Innovaator

  Ummikus olles mõtlevad Innovaatorid raamidest täielikult välja ja pakuvad erakordselt loomingulisi lahendusi. Innovaatorite tohutu väärtus seisneb nende lateraalses mõtlemisvõimes ja lahendustes, mille peale mitte keegi teine ei taipaks tulla. Sellest on kasu ainult siis, kui Innovaator keskendub konkreetsele probleemile ning pakutud lahendused on praktilised ja mahuvad ajaraamidesse. Nende tingimuste tagamine on aga teiste meeskonnaliikmete ülesanne – ärge jätke seda Innovaatori vastutuseks.

  Hindaja

  Hindaja

  Hindajad on kriisi ja muutuste ajal väga olulised, sest nad analüüsivad ja kaaluvad põhjalikult kõiki variante enne otsuse lõplikku väljakuulutamist. Erinevalt teistest ei lase nad end emotsioonidel kõigutada. Siiski on kriisisituatsioonis Hindajate mõistes harva piisavalt aega otsuste tegemiseks, mistõttu nad tunnevad end ajalise surve tõttu ebamugavalt. Oma mugavustsoonist väljatulek ja kiirustamine tekitab Hindajates suure tõenäosusega pessimismi, sest nad püüavad end kaitsta strateegiliselt valede otsuste tegemise eest.

  Koordineerija

  Koordineerija

  Koordineerijad hoiavad muutuste ajal olukorda kontrolli all ja fookust edasiliikumisel. Kuna nad on teadlikud prioriteetidest, suudavad nad hästi suunata kogu meeskonna pingutusi ning jälgida, et meeskonnaliikmete tugevusi kasutatakse õigesti. Kui meeskonda juhib tugev Koordinerija, teab igaüks, millal ja mida nad tegema peavad. Siiski ei pruugi kõik olla nii ilus, sest Koordineerijatel võib olla raske mõistliku ajaga konsensust saavutada ja tagada, et kõiki on kuulda võetud, kindlustades samas, et edasi liigutakse piisava kiirusega.

  Teostaja

  Teostaja

  Teostajate jaoks on olukord, kus plaanid pidevalt muutuvad ja efektiivsus langeb, tõenäoliselt kõige raskem. Samas on nad praktiliste ja usaldusväärsete inimestena hindamatud korra taastamisel pärast kaost. Selleks, et Teostajad üleminekuolukorras paremini hakkama saaksid, jätke nad välja pikkadest aruteludest ning kaasake alles siis, kui on aeg hakata plaane ellu viima.

  Reelika Ein

  Praktiline kogemus

  Reelika Ein, interim HR partner,  muutuste disainer

  Praegu pole aega maksimaalselt otsust poleerida, vaid otsuseid tuleb teha teadmises, et võib-olla tuleb need tulevikus ümber vaadata. Pigem on otsused lühiajalised. Tänane ülesanne on koguda igapäevaselt infot, mis aitab kiireid otsuseid teha. Halamiseks pole aega. Otsuseid saab teha selle pealt, mida teame, mitte selle pealt, mida ei tea. Läbi tuleb ajada määramatusega. Otsuste kommunikatsioon ettevõttesse sissepoole on väga oluline. Väljast tuleva info hulk on tohutu. Kui töötaja ei saa piisavalt infot ettevõttest, siis lähtub ta infost, mida saab mujalt. Juht ei tohi praegusel ajal oma nõrkust näidata ja peab olema tugev, et meeskond kriisist läbi juhtida.

  Reelika Ein: “Praegu on Kujundajate, Koordineerijate ja Teostajate aeg!”

  Viimistleja

  Viimistleja

  Viimistlejatel on muutuste ajal raske toime tulla, kui muudatusi kiirustades läbi surutakse, sest nad tahavad ka surve all kindel olla detailide korrektsuses. Selle tulemusel kannatavad Viimistlejad tõenäoliselt kõige rohkem ärevuse käes ning koormavad end tööga üle, et oma kohustusi täita. Nad vajavad asjatundlikku ja rahulikku juhtimist, et nende panuse hind ei olekas liiga kõrge. Samas on Viimistlejate võime järgida kõrgeid standardeid väga tähtis olukorras, kus teised tahaksid asju veidi ülejala teha.

  Võimaluste Otsija

  Võimaluste otsija

  Võimaluste otsijad Võimaluste otsijad saavad heitlikes oludes hästi hakkama. Olles loomupäraselt head suhtlejad, on nad tõenäoliselt kursis kiiresti muutuva informatsiooniga, mis on meeskonnale vajalik. Nad on hästi ettevalmistunud oluliste ärisuhete hoidmiseks ning just nemad on võtmeisikud uute võimaluste leidmisel. Kuna tegemist on entusiastlike inimestega, jäävad nad ka kriisioludes pigem optimistlikuks ning neid häirivad kõige rohkem isolatsioon ja kolleegide liigne pessimism.

  Kujundaja

  Kujundaja

  Kujundajad on muutuste ja kriisi ajal ning väljakutseid pakkuvates olukordades väga tegusad ning kõrgelt motiveeritud. Nad töötavad surve all hästi ja võtavad muutuvas keskkonnas juhtimisotsuseid vastu kiiresti ja vilunult. Kui teisi meeskonnarolle pole neid tasakaalustamas, võivad Kujundajad probleemide lahendamisel tegutseda liiga jõuliselt ja kiirustades. On risk, et nad ignoreerivad Hindajaid, kes aeglustavad reageerimist põhjaliku analüüsiga.

  Meeskonnatöötaja

  Meeskonnatöötaja

  Meeskonnatöötajad leiab tavaliselt kriisi südamest, kus nad pakuvad teistele abi ja kindlustavad, et teistel on kõik vajalik olemas. Siiski on nende jaoks keeruliste otsuste vastuvõtmine raske, mistõttu on parem, kui selle teevad ära teised. Neil võib olla raske taluda eraldatust muust meeskonnast, kuna Meeskonnatöötajate jaoks on sotsiaalne kontakt olulisem kui teistel meeskonnarollidel. Kuigi Meeskonnatöötajad võivad koos teistega tajuda olukorda häirivana, on nad valmis tegema kõike, mida on vaja teha edasiliikumiseks. Mida rohkem suudavad Meeskonnatöötajad meeskonna moraali kõrgel hoida, seda parem see on.

  Asjatundja

  Asjatundja

  Asjatundjate Asjatundjate reaktsioon kriisiolukorrale väljendub tugevas soovis olukorrast võimalikult palju teada saada. See võib frusteerida neid, kes tahavad kohe ja kiiresti tegutsema asuda, kuid Asjatundja tahab olla kindel, et soovitused põhineksid ekspertiisil, mitte kõhutundel. Asjatundjate kalduvus kriisisituatsioonis võimalikult palju infot koguda võib tunduda teiste suhtes tundetu või isegi inetu käitumisena, kuid see põhineb veendumusel, et kui asutakse probleemidega tegelema, on informatsioonil suur jõud. Nagu tavaliselt, on Asjatundja kõige tõhusam siis, kui tohutust informatsioonihulgast tuleb üles leida kõige olulisem.

  Helena Laus

  Praktiline kogemus

  Helena Laus, Apranga personalijuht

  Pidin jääma eriolukorra väljakuulutamisel kodukontorisse karantiini ning kogu suhtlemine läks päevapealt virtuaalseks kõikide Apranga Grupi kaupluste juhatajate ja kontori tiimiga sh Leedu tiimiga. Juhtusin samal ajal lugema Jo Keeleri postitusi Belbini Facebooki lehel, kuidas  meeskonnarollid toimivad kaugtöö vaates. See andis mulle inspiratsiooni oma teadmisi rakendada.

  Kuna mul on juba üsna pikk kogemus Belbini meeskonnarollide kasutamisega tiimides, hakkasin teadlikult jälgima, kuidas meeskond toimib, kuidas suhtlevad ja käituvad erinevad tiimiliikmed ning kuidas ma ise virtuaalselt töötan olles VO-KU-KO-IN.

  Helena Laus: “Väga praktiline ja kasulik oskus!”

  Inimeste tugevustel põhinevad suhted, mis loovad üksteisemõistmist

  Muidugi mõista ei ole kõik sinu enda teha ei juhina ega meeskonnakaaslasena. Et toime tulla väljakutseid esitavas ja kiiresti muutuvas keskkonnas, on enam kui oluline, et kõik meeskonna liikmed on teadlikud nii enda kui teiste tegelikest tugevustest. See annab teadmise, millal ja kelle poole pöörduda ning kuidas ootuseid üksteise suhtes täpsemalt kokku leppida.

  Me oleme täiesti kindlad, et Belbin on väga praktiline ja kasulik ühine keel meeskonna tegeliku võimekuse väljatoomiseks ja omavaheliste suhete parandamiseks. Rääkimata enesekindlusest.

  Toiduakadeemia Ja Meeskonnatöö Koolitus

  Meeskonnatöö restart, Belbin ja Toiduakadeemia

  Liitsime meeskonnatöö koolituse ja Belbini meeskonnarollid Toiduakadeemia ühiskokkamisega. Tulemuseks saime midagi erakordset – kõige skeptilisemadki inimesed ütlesid veenvalt: „Väga hea! Mõtlemapanev! Meeldiv ja kasulik!“
  Loe edasi
  Belbini Meeskonnarollid - Võimaluste Otsija

  Belbini eelised

  Belbin räägib sellest, mida me teeme, mitte sellest, kes me oleme! Belbin kirjeldab inimese terviklikku käitumist meeskonnas, kus isiksust vaadeldakse kui ainult ühte mitmest mõjutegurist käitumise kujunemisel. Isiksust väidetavalt muuta ei saa, käitumist aga saab. Kogemus, suhtumine, ümbritsev keskkond, teised inimesed ja õppimine on ühed olulisemad.
  Loe edasi
  Mats Soomre

  Mats Soomre

  KoostööKunstiKool Belbin Eesti asutaja ja juhtivtreener ning Belbini meeskonnarollide atesteeritud esindaja Eestis. Ta on 22 aastase aktiivse kogemusega treener, kes on on läbi viinud kaugelt üle tuhande treeningu ja koolituse. Häirekeskuse peadirektori Kätlin Alvela sõnul „Minu kogemused ja kokkupuuted Mats Soomrega on olnud esimesest kohtumisest peale inspireerivad. Mats on kütkestav ning kaasahaarav, innustav ning tähelepanuväärne."

  Back To Top
  ×Close search
  Search