skip to Main Content

Hindaja kombineerituna teiste meeskonnarollidega

Kuigi kõik Hindajad on oma põhiolemuselt väga sarnased, võivad nad siiski olla ääretult erinevad. Seda seetõttu, et ühtegi inimest ei saa kirjeldada ainult ühe meeskonnarolli abil. Selleks on alati vaja vähemalt kahte või kolme meeskonnarolli ja mõnikord isegi nelja.

Kujutage ette kahte Hindajat, kellest üks on lisaks veel Innovaator, teine aga Kujundaja …

Hindaja ja Innovaator moodustavad geniaalse mõtleja hüüdnimega "AJUD"

Profiilikohased soovitused

Belbin - Hindaja

Viljaka mõtlejana on Teil annet nii uute ideede algatamiseks kui nende hindamiseks. Tõenäoliselt jätate märgi maha seal, kus probleemid on komplitseeritud ja rasked. Sobite kõige paremini tegema tööd, mis on seotud disaini, loovate probleemide lahendamise või vigade otsimisega.

Selleks, et Teid ei nähtaks ainult tühja jutu puhujana, pidage silmas oma ideede praktilisi ja strateegilisi rakendusvõimalusi ning ärge laske ennast tõmmata üldistesse vaidlustesse, mis võivad viia puhtalt akadeemilise analüüsini.

Belbin - Innovaator

Mis puutub Teie suhetesse juhiga, siis tõenäoliselt töötate kõige paremini koos kellegagi, kes on väga tugev inimestevahelises suhtlemises ja kes hindab head nõu. Progress võib muutuda liialt aeglaseks, kui töötate koos sarnase mõtteviisiga kolleegidega. Võimalusel eelistage töötamist koos nendega, kes on võimelised Teie ideid efektiivselt edasi andma ja arendama.

Juhirollis pakute tõenäoliselt originaalsete ideedega strateegilist juhtimist, mida toetab kaine mõistus. Kui Te ei ole juhirollis, siis võite saavutada usutavust läbi oma ideede kvaliteedi. Kui teised loovinimesed kalduvad kiirustades oma ideid läbi suruma, siis Teie ideedega kaasneb ka põhjalik analüüs, mis loob Teile hea maine. Ärge kartke teistelt nõu küsida, juhul kui Teil peaks tekkima pingeid oma loovate ja seevastu analüütiliste omaduste vahel. Laske enne edasi liikumist teistel oma ideid mõnda aega seedida. Teile võib tunduda, et olete need piisavalt hoolikalt läbi mõelnud ning andnud oma heakskiidu, aga teiste veenmine võtab aega ja vajab efektiivset kommunikatsiooni.

Oma tööstiiliga näidake ennast võimekana nii uuenduste tegemiseks kui hinnangute andmiseks.

Hindaja ja Kujundaja moodustavad otsekohese otsustaja hüüdnimega "INKVISIITOR"

Profiilikohased soovitused

Belbin - HindajaTe eristute kolleegidest oma vaimse tugevuse poolest. Usute, et jõuate otsides tõeni mistahes takistustele vaatamata. Jõudnud eesmärgini, võtate ette tegevused, mida peate vajalikuks õige suuna jaoks.
Sellise lähenemisviisiga ei ole tähtis mitte ainult vaprus oma tõekspidamistes, aga ka kindlustunne, et otsused, milleni olete jõudnud, on parimad võimalikest. Võite tunda pinget vastandlikes soovides asju läbi mõelda ja lihtsalt asjaga edasi minna. Pidage meeles – kui surute teistele peale tegevussuuna, mis hiljem osutub ekslikuks, õõnestate oma strateegiliselt analüütilist mainet.

Belbin - Kujundaja

Töösuhete seisukohalt töötate paremini mitte liialt tahtejõulise, vaid toetava juhi alluvuses, kes hindab nõuandeid ja suudab delegeerida. Kolleegide seas on Teil tõenäoliselt kõige paremad töösuhted nendega, kelles on kombineeritud sotsiaalsed omadused praktilise meelelaadiga. Mis puudutab alluvaid, peaks neil ideaalis olema head diplomaadivõimed, et nad suudaksid Teie jaoks pinna ette valmistada ning hiljem esilekerkivad probleemid lahendama. Pidage meeles, et sellised inimesed võivad kergesti solvuda, kui aeg-ajalt paistate olema ülemäära kriitiline või tõsine.

Oma tööstiililt olete nii läbimõeldud kui otsustav: võtate strateegilise suuna ning püüdlete tarmukalt selle poole.

Back To Top
Search